Kiwanis Club Ski

Nytt fra klubblivet

Sikkerhet i Follobanen. Foredragsmøte 26/02-2018

Brannmester Jan Erik Fredriksen ved Follo Brannvesen holdt et engasjert foredrag om Follobanen sett fra brannvesenet ståsted. Follo Brannvesen har brannstasjoner i Ski, Oppegård, Nesodden, Korsegården og Enebakk, med tlsammen 18 brannkonstabler på vakt + tilkalling av flere ved behov. For å få vite mer om Follo Brannvesen, gå inn på deres hjemmeside: www.follobrannvesen.no

Follobanen: Fredriksen er med fra brannvesenet for å påvirke prosjektet vedr. brannsikring. Det er vanskelig å oppnå uttelling for brannvesenets krav. I byggeperioen er det etablert rømningstuneller på Åsland for de som jobber i tunellen. Når tunellen er ferdig lanlegges det å kjøpe inn togsett for å slukke eventuelle branner i tunellen. Et plasseres i Drammen og et i Drammen, og ett i Oslo. Pris pr. stk er 75 mill.kr. I tillegg anskaffes evakueringsvogner med plass til 20 personer. I hvert spor vil det være flere togsett samtidig. Ved en brann må først de "friske" togene kjøres ut av tunellen, ventilasjonsanlegget stoppes og motsatt tunell blir evakueringstunell. Fra denne tunellen evakueres passasjerene fra fra det havarerte  togsettet. De 4 borremaskinene er hver 150 meter lange, 10,5 på i diameter og veier 2400 tonn. De graver med en hastighet på 12-15 meter pr. døgn. Mer om Follobaneprosjektet kan leses på www.banenor.no/follobanen

Vårt årlige julelotteri hadde også i år fine premier bl.a. stor fruktkurv, gitt av Coop Prix på Nedre Hebekk, serigrafi av Jan Baker gitt av Sæthren & Wraamann AS og stor kransekake fra en av utstillerne.

Vellykket julemarked lørdag 18. og søndag 19. november.

Godt hjulpet av flott vær, solid annonsering, plakatering i diverse rundkjøringer og rundt huset,  samt ikke minst, god omtale i ØB, ble årets marked et av de beste vi har arrangert. På lørdag hadde vi besøk av Ski Musinoksåkalske korps fra Finstad, som underholdt de besøkende og arbeidsgjengen.

Skikkelig håndverk

Noe godt i førjulstiden eller til julekosen. Mange lot seg friste av syltetøy, marmelader, knekkebrød m.m.

Valg og presidentskifte 2017/18

Magne går på i presidentrollen nok en gang. På grunn av visepresidentens sykdom, sa Magne seg villig til å påta seg jobben som president kun et år etter han gikk av. Stig kunne se tilbake på et aktivt år med jubileum og sansestien på Dagbo. Han mente neste år vil bli et roligere år. Vidar hadde sagt seg villig til å påta seg vervet som visepresident, og ble overrakt nålen av Magne. Han presiserte at Vidar nok vil å anledning til å praktisere en del i presidentrollen da han selv vil tilbringe en del tid på reise.

De fleste av gjengen som ledet arbeidet og bygget sansestien.

Åpning av sansestien Høyt og Lavt på Dagbo 28.juni 2017

Exstrastiftelsen bevilget i november 2016, etter søknad fra KIDN, 682.000 kroner til prosjektet. Kiwanis Club Ski har hatt prosjektledelsen og bidratt med 50.000 kroner og Kiwanis Club Nordby kr.10.000 kroner. Kiwanis Club Ski har helt siden starten i 1966 hatt Dagbo som sitt hjertebarn.Klubben har samarbeidet med landskapsarkitektstudenter ved NMBU, som har hatt sentral plass i utformingen av stien. Det som tidligere var en bakgård med busker og kratt er nå blitt en oase for brukerne ved Dagbo. Stig Thoresen, Magne Fladset og Ralph Castellan har vært Kiwanis sine representanter i gjennomføring av arbeidet. Brukerne vil selv delta i vedlikeholdet av sansestien. De har også bidratt underveis i anleggsarbeidet. Martin Gjevik, bruker ved Dagbo, klippet selv den røde snoren assistert av ordføreren i Ski, Tuva Moflag og president i Kiwanis Club Ski, Stig Thoresen. Ordføreren roste i sin takketale Kiwanis Club Ski for sin innsats for nærmiljøet i Ski, og klubbens engasjement på ulike fronter. - Jeg synes anledninger som dette viser fram det beste vi har i kommunen vår, sa Tuva Moflag. President Stig håpet i sin tale at anlegget vil bli til glede og nytte for brukerne ved Dagbo, og han var overbevist at de vil birda med sin del sin del av vedlikeholdet på en utmerket måte.

Ordfører Tuva Moflag takker Kiwanis og alle som har vært med på arbeidet med sansestien.

Kiwanisbenken er på plass i hjertet av anlegget

De frammøtte tar den flotte stien i øyesyn.

Interklubbmøte i divisjon Akershus og divisjon Viken med KIDN guvernør Hilde Meyer

Kokkene Leif og Trond hadde gjort en solid jobb på kjøkkenet.

Klubben var mandag 16. februar vertskap til medlemmer, viseguvernører i de nevnte divisjoner og KIDN guvernør i KIwanishuset. Klubbens dyktige kokker Leif og Trond svingte opp med gryterett m/salat,+  kaffe og is til dessert, til de rundt 50 gjestene. Guvernør Hilde foredrag holdt så foredrag om SMS kampanjen for Eliminate i God morgen sendingen på TV2. Dette hadde til da styrket Eliminateprosjektet med ca. 660000 kroner.

Gjester og medlemmer satte stor pris på serveringen.

2 av Kiwanis Club Nordbys blide kjøkkengjeng.

God handel og godt humør.

KI president Gunter Gasser og frue Christianas besøk hos Distrikt Norden i Kiwanishuset 8. februar.

Besøket var i regi av distriktet, og samordnet med KC Oslo sin 50 års jubileumsfeiring samme kveld. Ved lunsjmøtet i Ski var tilsammen 25 Kiwanianere tilstede. KI presidenten fortalte først om de viktigste av Kiwanis Internationals hovedoppgaver dette Kiwanisåret: Eliminate og arbeidet med å bedre forholdene for barn verden over. Hans tema for perioden er: "We Build Bridges for Children to the Future". Temaet har en spesiell mening for Gunter Gasser: "We" betyr at det kreves teamwork. "Build" står for resultatorinterte prosjekter. "Bridges" står for en trygg vei over vanskelige hinder. "Children" er målgruppen. I ordskiftet etter presidentens presentasjon ble det en livlig diskusjon vedrørende de enkelte klubbenes engasjement i forhold til Eliminate og andre internasjonalt initierte aktiviteter kontra klubbenes lokale prosjekter. Gunter Gasser hadde lagt merke til at Distrikt Norden lå spesiellt svakt an i andel innsamlede midler forløpig til Eliminate prosjektet. Dette på tross av landenes økonomiske velstandsnivå. Han aksepterte imidlertid at de lokale klubbene må jobbe med de prosjekter de selv prioriterer, og bruke midlene til det som gir mening for den enkelte klubb. Han poengterte imidlertid at verden i dag på grunn moderne kommunikasjon - og informasjonsteknologi er blitt til en "stor landsby" hvor alle er avhengig av hverandre. Blant tilhørerne kom det sterke utrykk for at deres engasjement i klubbarbeidet har bakgrunn i innsatsen for lokalsamfunnet. Gunter Gasser etterlyste initiativ til å øke antallet klubber i Sverige, og få startet en klubb Danmark. En klubb i Stockholm og en København mente han ville være en riktig start på et slikt prosjekt. Han minnet også om hvor viktigheten av å øke medlemstallet i den enkelte klubb. Et mål bør være ett nytt medlem i året + erstattning av eventuell avgang i medlemsmassen. KC Nordby serverte skikkelig lunsj med te og kaffe som skapte en avslappet og hyggelig stemning blant deltakerne.

Jentene i KC Nordby sørget for en solid lunsj.

President Roald mottar KI presidentens fane med hans tema for dette Kiwanisåret.

Høstmarkedet lørdag 5. oktober 2013

Markedssjef Bjørn med to gode, faste kunder.

Det startet med regn og sluttet i strålende høstssol.

Årets høstmarked ble, i likhet med vårmarkedet, godt besøkt av kjøpevillige kunder, og ga et solid økonomisk bidrag til vårt humanitære arbeid. Damene i KC Nordby solgte kaffe, vafler og pølser, også med godt resultat i klubbkassa.

Finstad Gla`Brazz testet instrumenter og spilleglede før 17.mai.

Nyeste kommentarer

04.11 | 16:20

Hei jeg vil leie den 31 desember.

19.10 | 09:09

Hei! Jeg ringte og sendte melding angående utleie av lokale, lørdag 29.o...

07.10 | 22:00

Hei! Jeg ønsker å leie lokale 13-14 mai 2023. Kan dere kontakte meg? Mit...

26.09 | 08:47

Hei Del av BUP Follo er på flyttefot. Vi har noen fine leker til små barn/ ...